Přeskočit navigaci

Prováděné akce

ČSSZ
sanace zdiva a oprava izolací III suterén
Oprava fasády a balkonů
Václavkova Praha 6
Rekonstrukce
diplomatické vily Praha 6

 

STAVBA PRAHA družstvo
Sudoměřská 32, Praha 3
IČO: 00027707
DIČ: CZ00027707
Tel.: 222 727 840
Fax: 222 718 711
Email: stavbap@stavbapraha.cz

Stručně z historie firmy Stavba Praha

Převzato z publikace HISTORIE A SOUČASNOST PODNIKÁNÍ V PRAZE.

Na konci 60. let se zakládala řada družstev jako výraz úsilí lidí o relativní nezávislé podnikání, s nastupující normalizací byla tato družstva opět nucena k integraci. Stavba Praha postupně absorbovala družstva Renova, Stavokryt, Centroservis a Prins. Ze seznamu významných staveb vyjímáme pouze pražské: Autoservis Renault v Ďáblicích (dnes Autoavant), Autodružstvo Motol, areál družstev Inklemo na Jarově a Elektrodružstva Na Kundratce v Libni (dnes Vedka a další), stavby pro družstva Drutěva v Dělnické, a Fotografia v Podolí, Modernizace bytových domů na Vinohradech, vlastní administrativní budova v Sudoměřské i areál v Kunraticích v Dobronické ulici.

Do nových časů po roce 1989 vstupovalo družstvo s téměř 650 členy, přišla politická i generační výměna a zákon o transformaci družstev. Transformační projekt byl pojat jako příležitost k novému dlouhodobému plánování a kromě odpovědného vypořádání s členy, kteří nechtěli dál pokračovat, byl stanoven desetiletý cíl - vybudovat moderní stavební podnik střední velikosti.

Do transformace již vstouplo jen 250 členů a vypořádání s odcházejícími lze hodnotit jako bezesporné. Družstvo však z minulosti neslo značnou zátěž v podobě nepoužitelných materiálových zásob, což znamenalo jisté obtíže ekonomické povahy. Muselo také nově zhodnotit areál v Kunraticích, umístilo zde sídlo střediska PSV, autodopravu a omezené skladování. Zámečnickou a truhlářskou výrobu a nově prodejnu stavebnin a provoz zakázkového dýhování, nevyužité skladovací prostory se pronajímají.

Po 10 letech mohlo družstvo konstatovat, že cílů bylo dosaženo, obrat dosahoval 250mil. Kč od té doby je stabilizován. Počet členů samozřejmě klesal a dnes činí 50 převážně v družstvu zaměstnaných osob, a současný stav počtu zaměstnanců se ustálil na počtu 120 pracovníků. Zákazníky jsou dnes převážně soukromé subjekty. Skutečnost, že Stavba Praha je jedním z nejstarších nepřetržitě existujících stavebních podniků v ČR, je sice hodna úcty, ale na ostře konkurenčním trhu se všemi jeho pozitivními i negativními projevy by nic neplatila, kdyby se družstvu nepodařilo získat si uznalou pozici mezi stavebními firmami střední velikosti zejména v Praze. Je zřejmé, že udržovat si toho postavení není nikterak snadné. Přičítá se to mimo jiné i tomu, že se družstvo drží klasického dodavatelského stavitelství a nepouští se na investorské pole.

Máme-li uvést alespoň několik významných staveb současnosti, nesporně sem patří náročné rekonstrukce obchodních domů Krone a Prior - DBK, rekonstrukce a výstavba operačních sálů v nemocnici Na Františku nebo výstavba nových administrativních budov Správy sociálního zabezpečení v Jičíně a Kutné Hoře.

 


Vytisknout
Nahoru ↑